Projektinformation

Projekttitel:
Vätgasinblandning i flammor under gasturbinförhållanden
Projekttitel (eng):
Hydrogen addition to flames at gas-turbine-relevant conditions
Project manager:
Elna Nilsson Heimdal
Organisation:
Lunds universitet
Projektnummer:
41769-1
Projektstart:
2016-03-01
Projektslut:
2017-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016862 949 kr
2017163 686 kr
Total:1 026 635 kr
Programområde:
Förbränning, forskningsprogram/centra
Program:
Samverkansprogram inom Energigasteknik 2013-2017
Energimyndighetens andel:
40 %
Energimyndighetens handläggare:
Kalle Svensson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att simulera samförbränning av vätgas och enkla kolväten för drift av gasturbiner. Experimentella data tas fram under de tryck och temperaturer som råder under fullskalig turbindrift. Från data byggs kinetikmodeller som simulerar flamegenskaper. Resultaten kan användas för att göra gasturbiner mer bränsleflexibla, vilket krävs i framtiden då gassammansättningen i det europeiska gasnätet väntas variera allt mer.
Ärendesammanfattning (eng):
Future variations in gas mixture composition in European gas grid requires end users, such as gas turbines, to be more fuel flexible. Mixtures of methane gas with heaver hydrocarbons and hydrogen gas are highly relevant as future fuels and their combustion characteristics need to be understood. Within the present projekt flames of fuel mixtures at gas turbine relevant pressures will be studied experimentally and computationally. A burner enclosed in a high pressure vessel will be used to provide unique experimental data regarding flame propagation and composition. Advanced simulation studies will result in a deeper understanding of the chemical kinetics. This can then be implemented in detailed as well as simplified kinetics models to enable simulations of small and large scales of combustion. The effects of H2 addition in turbulent flames will be studied using CFD simulations for similar conditions as in the laminar flame studies, to enable comparison of enhancement effects.
Dokument: