Projektinformation

Projekttitel:
Vindbrukskollen - En del av Vindlov.se (Utveckling och vidmakthållande 2016)
Projekttitel (eng):
Vindbrukskollen - Part of Vindlov.se (Developing and maintaining 2016)
Project manager:
Magnus Nårdal
Organisation:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Projektnummer:
32469-9
Projektstart:
2016-01-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20161 930 000 kr
Total:1 930 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Elin Brodin
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att vidarutveckla Vindbrukskollens webbtjänst och databas under 2016 som del i uppdraget Vindlov.se. Under 2016 förväntas samarbetet med Vindlov.se fortsätta och att projekten tillsammans arbetar mot en förbättrad Integration av kartmaterialet och e-tjänster som är till nytta för både projektörer, myndigheter och allmänheten. Särskilt fokus kommer att ligga på ökad användarvänlighet och kvalitetssäkring av uppgifterna i tjänsten.
Ärendesammanfattning (eng):
Application of funds to maintain and further develop The web service “Vindbrukskollen” and it´s database in 2016. In 2016, the partnership with “Vindlov.se” expects to continue and that the projects are working together towards improved completeness, with information, map material and e-services which is beneficial for both project planners, government agencies and the public.
Dokument: