Projektinformation

Projekttitel:
Noduppdrag för planering- och tillståndsfrågor inom nätverket för vindbruk
Projekttitel (eng):
Responsibility for the node of planning and permit issues within the Network for Wind Utilization
Project manager:
Annie Jakobsson
Organisation:
Länsstyrelsen Halland
Projektnummer:
31448-6
Projektstart:
2016-04-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20161 060 000 kr
Total:1 060 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Projektet handlar om att Länsstyrelsen i Hallands län ska vara nod med ansvar för planering- och tillståndsfrågor inom det nationella Nätverket för vindbruk. I detta uppdrag ingår att sprida och kommunicera kunskap och erfarenhet om naturresursen vind till relevanta aktörer inom nodens ansvarsområde. Noden kommer också samverka med nätverket via gemensamma aktiviteter och ömsesidiga utbyten. Via rapportering och dokumentation till nätverkets nav, Energimyndigheten, har noden ett ansvar att tillse att relevanta och aktuella frågor inom tillstånd och planering lyfts fram i Nätverkets verksamhet och för Energimyndigheten.
Ärendesammanfattning (eng):
The County Administrative Board of Halland applies for founds for the mission as the node in charge of planning and permit issues within the Network for Wind Utilization. The node wants to continue to spread and communicate knowledge and experience about wind power to operators who are relevant within the node´s area of responsibility. The node also wants to cooperate with the network and to facilitate joint activities and mutual exchanges. Through documentation and reports to the hub of the network, The Swedish Energy Agency, the node has a responsibility to ensure that relevant and topical questions are uplifted in the political debate and within the projects of the network.