Projektinformation

Projekttitel:
Nodansvar för utbildnings- och kompetensfrågor inom nätverket för vindbruk 2016-04-01 - 2017-03-31
Projekttitel (eng):
Node responsibility for education and capacity buildning within the Network of wind utilization
Project manager:
Liselotte Aldén
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
31486-6
Projektstart:
2016-04-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20161 584 342 kr
Total:1 584 342 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
Detta projekt avser Uppsala universitet Campus Gotlands uppdrag som nod med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor inom det nationella Nätverket för vindbruk. Noden ska fortsätta att driva och utveckla frågor om utbildning och forskning om vindkraft så att denna kunskap ska bidra till högre kompetens för alla involverade. Noden kommer även att samverka med övriga projekt inom nätverket och med andra aktörer samt bidra till att skapa gemensamma aktiviteter och ömsesidiga utbyten i nätverket.
Ärendesammanfattning (eng):
Uppsala university Campus Gotland applies for funds for the mission as the node in charge of educational and capacity building issues within the national network for wind utilization. The node's responsibilities are central to a well-planned and successful development and expansion of wind power in the country. Therefore the node wants to continue to operate and develop the issues of education and research on wind power so that this knowledge will contribute to higher skills for all involved. We also want to cooperate in good spirit with the network and other stakeholders and help to facilitate joint activities and mutual exchanges in the network.
Dokument: