Projektinformation

Projekttitel:
Nodansvarig för näringslivs- och affärsutveckling inom nätverket för vindbruk
Projekttitel (eng):
Responsible for the node for industrial and business development in network for wind utilization
Project manager:
Fredrik Dahlström Dolff
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
38794-2
Projektstart:
2016-04-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20161 511 182 kr
Total:1 511 182 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Projektet innebär ett uppdrag att som nationell nod driva näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom nätverket för vindbruk. Noden ska samordna och koordinera de olika näringslivsprojekten inom nätverket samt utveckla kunskap och metoder inom näringslivs- och affärsutveckling kopplat till vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
As a national node for business and industry development within the network for wind utilization the main mission for the node is to coordinate the various business projects within the network and to develop knowledge and methods for an industrial and business development related to wind energy.