Projektinformation

Projekttitel:
Nod arbetskraftförsörjning drift och underhåll
Projekttitel (eng):
Node Labour supply, operation & maintenance
Project manager:
Torbjörn Laxvik
Organisation:
Vindkraftcentrum.se
Projektnummer:
31482-6
Projektstart:
2016-04-01
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20161 500 000 kr
2017-285 985 kr
Total:1 214 015 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
I detta projekt ska noden fortsätta med att synliggöra den växande arbetsmarknaden med koppling till vindkraft, bland annat med hjälp av planeringsverktyget. Detta ska ske såväl regionalt som nationellt. Noden ska initiera utbildningar med koppling till vindkraft tillsammans med utbildningsanordnare i de regioner som efterfrågar vår medverkan. Noden skall jobba tillsammans med andra aktörer för att det någonstans i Sverige skall startas ett projekt att etablera en testanläggning för vindkraft i kallt klimat med nationella och internationella kopplingar till företag, akademi och övrig offentlig sektor.
Ärendesammanfattning (eng):
The node adds great power to spread the approach and results accentuated by "planning-tools" used nationally. The project will continue to highlight the growing labor market linked to wind power. The project will initiate programs related to wind energy, together with education in the regions that require our involvement. The node should work together with other players to make it possible somewhere in Sweden to start a project to establish a test facility for wind energy in cold climates with national and international connections to businesses, universities and other public services.