Projektinformation

Projekttitel:
Interaktioner mellan affärs-, energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin
Projekttitel (eng):
Interactions between business, energy and innovation strategies in the pulp and paper industry
Project manager:
Maria Johansson
Organisation:
Linköpings Universitet
Projektnummer:
42344-1
Projektstart:
2017-05-01
Projektslut:
2020-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017773 673 kr
20181 953 458 kr
2019584 914 kr
20201 155 756 kr
Total:4 467 800 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Massa- och pappersindustrins energianvändning - forskning och utveckling
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Michael Novotny
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att undersöka hur svenska massa- och pappersföretag formulerar sina affärsstrategier i relation till krav på förbättrad resurseffektivitet och produktdiversifiering. Projektet omfattar även hur affärsstrategierna är kopplade till och interagerar med företagens energi- och innovationsstrategier samt hur dessa påverkar varandra. Projektförlängning på ett år samt justerad budgetplan.
Ärendesammanfattning (eng):
Dokument: