Projektinformation

Projekttitel:
LightFibre – Ligninbaserad kolfiber från lösningsspunnen prefiber
Projekttitel (eng):
LightFibre – Lignin-based carbon fibres from solution spun prefibres
Project manager:
Tobias Köhnke
Organisation:
RISE IVF AB
Projektnummer:
39573-2
Projektstart:
2016-10-01
Projektslut:
2019-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016375 500 kr
20173 434 000 kr
20183 434 000 kr
20191 789 918 kr
Total:9 033 418 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Massa- och pappersindustrins energianvändning - forskning och utveckling
Energimyndighetens andel:
92 %
Energimyndighetens handläggare:
Michael Novotny
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att visa hur en konkurrenskraftig biobaserad kolfiber och därmed en ny högvärdig produkt kan skapas från lignin. I projektet ska grundläggande förutsättningar och mekanismer för huvudstegen i tillverkningen undersökas för att nå projektmålen för kvalitet, utbyte och processtid. Projektet bidrar till utveckling av nya produkter som kan minska energianvändningen vid sin användning och bidra till nya affärsmöjligheter för skogsindustrin.
Ärendesammanfattning (eng):
Kraft lignin, a by-product from pulp production, is used as an energy source in the mill. It can also be separated and used for carbon fibre production. This light-weight material can decrease the fuel consumption in the transportation sector. However the demand for carbon fibre is restricted due to expensive fossil raw materials, opening for new business opportunities for the forest industry. In LightFibre lignin will be converted to a competitive carbon fibre; a new value-added product. In the pre-study PreFiber lignin and cellulose was dissolved and co-spun to flexible fibres and converted to carbon fibres of good quality. Solvent spinning does not relay on lignins’ thermal properties as other spinning processes. In LightFibre fundamental mechanisms for the main steps of the process will be explored to reach the goals on quality, yield and processing time. The 3-year project will be carried out at Swerea IVF and Innventia with 2 licentiates in cooperation with Chalmers and KTH.