Projektinformation

Projekttitel:
KAN 2.0 – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker
Projekttitel (eng):
Knowledge enhancing activities about smart grids
Project manager:
Anna Wolf
Organisation:
Elkraftringen
Projektnummer:
42401-1
Projektstart:
2016-04-25
Projektslut:
2017-12-07
Budget:
ÅrBeviljat
2016553 200 kr
2017200 000 kr
Total:753 200 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Annica Gustafsson
Ärendesammanfattning:
Utbyggnaden av förnybar el driver också utvecklingen av smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos nätsägare om smarta nättekniker. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare och vindkraftsaktörer där information om smarta nättekniker som möjliggör mer förnybar elproduktion kan lyftas fram, och är en direkt fortsättning på det tidigare projektet ”KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker”.
Ärendesammanfattning (eng):
The expansion of renewable energy is a main driver towards a higher demand of smart grids. Earlier investigations have emphasized the need of more information about smart grids to Distribution System Operators (DSO). The aim of this project is to create a forum for DSOs and other Wind Power actors where information on smart grids and its contribution to renewable energy can be highlighted. The project follows up on the Project ”KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker” from 2014.