Projektinformation

Projekttitel:
Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier
Projekttitel (eng):
An innovation policy framework and policy options for the development of biorefineries
Project manager:
Hans Hellsmark
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
42394-1
Projektstart:
2016-09-01
Projektslut:
2017-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016169 068 kr
2017595 606 kr
Total:764 674 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Förnybara drivmedel och system
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Susanna Widstrand
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att visa på olika styrmedels potential att bidra till förverkligandet av framtidens bioraffinaderier för produktion av förnybara drivmedel i kombination med andra produkter. Den internationella syntesen och den bedömningen av lämpliga styrmedelsval ur ett svenskt perspektiv som ska tas fram under projektet bedöms vara underlag som efterfrågas av svenska beslutsfattare.
Ärendesammanfattning (eng):
The purpose is to investigate how different policy instruments contribute to the commercialization of future biorefineries and the production of renewable transport fuels in combination with other products. The project goals include: (i) a synthesis of existing international knowledge on policy instruments targeting innovation, up-scaling and deployment of new technology with a focus on biorefinery technologies and renewable transport fuels; (ii) the development of an innovation policy framework that can be used to analyze how different types of policy instruments contribute to R&D, up-scaling and the diffusion of mature technologies; and (iii) an assessment of potential policy options from a Swedish perspective. To promote innovation and industrial capacity all three above-mentioned phases of technological development need to be stimulated. In Sweden, there is a lack of policy instruments for scaling up innovative technology and for the further diffusion of more mature technology.
Dokument: