Projektinformation

Projekttitel:
Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se
Projekttitel (eng):
Complementary collaboration project with Vindkraftcentrum.se
Project manager:
Torbjörn Laxvik
Organisation:
Vindkraftcentrum.se
Projektnummer:
42423-1
Projektstart:
2016-08-01
Projektslut:
2017-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016400 000 kr
201799 519 kr
Total:499 519 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
I det här projektet kommer Strömsunds kommun att 1) ta fram en beskrivning av branschens kompetensbehov för drift och underhåll av vindkraftsparker, 2) ta fram en beskrivning på möjliga utbildningsformer för att möta branschens kompetensbehov för drift och underhåll 3) samt ta fram förslag på hur en god tillgång på vindkrafttekniker kan tillgodoses.
Ärendesammanfattning (eng):
In this projekt Strömsund will 1) analyse and describe the labor market and skills need of the wind industry when it comes to operational and maintenance of wind turbines 2) analyse and describe possible forms of educations to meet the skill need of the wind industry and 3) formulate a proposal of how to provide a good supply of operational and maintencance wind technicians in Sweden.