Projektinformation

Projekttitel:
Forskningskommunikation och utbildning
Projekttitel (eng):
Research communication and education
Project manager:
Liselotte Aldén
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
42424-1
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2017-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016933 514 kr
Total:933 514 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
Detta projekt består av två delar - utveckling av forskningskommunikation och utveckling av den nätbaserade utbildningen vindkraftskurs.se. Inom delprojekt forskningskommunikation ska en plan för hur noden kan bidra till ökad kommunikation kring vindkraftsforskning tas fram. Detta arbete ska ske i samverkan med forskningsprogrammen inom vindkraft samt Energimyndigheten. Bland annat ska den befintliga forskningssammanställning "Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige" vidareutvecklas. Utvecklingen av vindkraftskurs.se omfattar bla att aktualisera och uppdatera kursen, att utveckla webbinarier samt genomföra marknadsföringsinsatser.
Ärendesammanfattning (eng):
This application includes two sub-projects, development of research communication and development of the netbased course vindkraftskurs.se. Within research communication a strategy will be developed in consensus with the research programmes and the Swedish Energy Agency. Furthermore the existing research compilation "New and ongoing wind power research in Sweden" will be developed. The development of vindkraftskurs.se includes updating the course, developing webinars and carry out marketing efforts. A long-term plan to secure and develop the course is also included.