Projektinformation

Projekttitel:
Småskalig vindkraft
Projekttitel (eng):
Small-scale windpower
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
40605-2
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2017-07-01
Budget:
ÅrBeviljat
2016102 500 kr
Total:102 500 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Projektet avser fortsätta Svensk Vindkraftförenings arbete med småskalig vindkraft, vilket inriktar sig på uppbyggnad, bevarande och spridning av kunskap.
Ärendesammanfattning (eng):
The project intends to continue the Swedish Wind Power Association's work regarding small-scale windpower, which is targeted at building, preserving and spreading knowledge.
Dokument: