Projektinformation

Projekttitel:
Vindkluster Gotland
Projekttitel (eng):
Wind cluster Gotland
Project manager:
Josefin Knudsen
Organisation:
Vindelproducenternas Förening
Projektnummer:
40581-2
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2018-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016500 000 kr
2017250 000 kr
201888 606 kr
Total:838 606 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
46 %
Energimyndighetens handläggare:
Annica Gustafsson
Ärendesammanfattning:
Projektet Vindkluster Gotland startades under 2014 som ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Projektet fokuserar på fem arbetsområden, försvars-, fågelrelaterade frågor, nätanslutning, lokal förankring och klusterarbete vilket inkluderar myndigheter, näringsliv och forskning.
Ärendesammanfattning (eng):
The project Wind Cluster Gotland was founded in 2014 as a collaboration between the Swedish Energy Agency, Region Gotland and GVP. The project aims to develop the business and collaboration on wind power on Gotland. The project focuses on five areas, defense, bird-related issues, network access, local support and cluster work, which includes government, industry and research.
Dokument: