Projektinformation

Projekttitel:
World Wind Energy Conference 2017, WWEC 2017
Projekttitel (eng):
World Wind Energy Conference 2017, WWEC 2017
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
42429-1
Projektstart:
2016-06-01
Projektslut:
2017-10-01
Budget:
ÅrBeviljat
2016487 500 kr
2017136 340 kr
Total:623 840 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
14 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Svensk Vindkraftföreningen står värd för World Wind Energy Conference WWEC 2017, en årlig konferens arrangerad av World Wind Energy Association (WWEA). Föreningen vann på temat ”Democratic & Popular Wind Power”. Konferensen är ett tillfälle för svenska aktörer att synas globalt och för världen att se möjligheter i Sverige. I en alltmer globaliserad värld behövs ett större internationellt perspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
Swedish Windpower Association will host the World Wind Energy Conference WWEC2017. An annual conference arranged by the World Wind Energy Association (WWEA) in cooperation with a national member organisation. The association won on the theme of "Democratic & Popular Wind Power" how to contribute to the development of wind power with a mix of players concerned with the energy transformation. The conference will be a great opportunity for Swedish actors to appear globally and for the world to see opportunities in Sweden. The Conference will also create synergies in terms of business and contribute to an exchange of knowledge in a way that is beneficial to the ownership and interests of Swedish wind power. In an increasingly globalised world, a greater international perspective is needed.
Dokument: