Projektinformation

Projekttitel:
Winterwind International Wind Energy Conference 2017
Projekttitel (eng):
Winterwind International Wind Energy Conference 2017
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
42430-1
Projektstart:
2016-08-15
Projektslut:
2017-05-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016350 000 kr
Total:350 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
12 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Winterwind International Wind Energy Conference är en internationell konferens med fokus på utmaningar om att generera vindkraft i kallt klimat. Konferensen har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kalla klimat och har visat sig ge en unik möjlighet att sprida kunskap, väcka diskussioner och driva utvecklingen av tekniker framåt. Vid sidan om näringslivsrepresentanter är det angeläget att forskare och studenter kan delta. Målet är att skapa ett mycket brett konferensdeltagande.
Ärendesammanfattning (eng):
Winterwind International Wind Energy is a conference focusing on challenges of generating wind power in cold climates. Winterwind offers seminars, poster exhibition, networking, social events and technical visits. The conference has over the years become the main international conference on wind power in cold climates and has been shown to provide a unique opportunity to spread knowledge, bring the discussions and the development of techniques forward. We are anxious to make it possible for students and scientists to participate on the side of industrialists. Energimyndighetens support has through the years given them the opportunity to participate without or to a strongly reduced cost, something which is very much appreciated and noted. The objective is to create a very wide participation in conference.
Dokument: