Projektinformation

Projekttitel:
Biekkasuodji
Projekttitel (eng):
Biekkasuodji
Project manager:
Jenny Wik-Karlsson
Organisation:
Svenska Samernas Riksförbund
Projektnummer:
42431-1
Projektstart:
2016-07-01
Projektslut:
2019-05-01
Budget:
ÅrBeviljat
2016510 000 kr
2017738 000 kr
2018731 000 kr
Total:1 979 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
90 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
I det här projektet ska SSR (Svenska Samernas Riksförbund) arbeta med kompetensförsörjning hos både vindkraftsprojektörer och rennäringens intressen utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommit fram genom SSR tidigare projekt inom nätverket. Syftet är att skapa en ömsesidig förståelse mellan vindkraftprojektörer och rennäringens intressen och därigenom positiva, hållbara samarbeten.
Ärendesammanfattning (eng):
SSR has been through previous projects, VindRen, Biegga, Biegke and Beägga worked to create a mutual understanding between wind power companies and reindeer herding interests. Something that was appreciated and resulted in upgrading the skills of both parties, however, we have identified the need for continuous work based on new knowledge and experiences. Experience from previous projects a growing need, the more circumstances studied around the contact area between wind companies and Sami villages. There is a need to both manage knowledge and to increase them. Still seen a clear need to educate, inform and advice to henceforth be able to work for positive partnerships between reindeer and wind power. Above all, it is particularly evident in the wind power project planners which can be traced to staff turnover, new designers and consultants of wind energy stakeholders. In the villages no experience exchanges between Sami villages and knowledge about new research findings.