Projektinformation

Projekttitel:
Förprojekt inför systemstudie avseende mekanisk sortering och källsortering
Projekttitel (eng):
Pre-project for comparative system analysis of mechanical sorting and source separation
Project manager:
Johanna Nilsson
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
P42487-1
Projektstart:
2016-08-25
Projektslut:
2017-02-24
Budget:
ÅrBeviljat
2016331 500 kr
Total:331 500 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Forsberg
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att göra en förstudie som ska ta fram underlag till en jämförande systemanalys mellan källsortering och mekanisk sortering av hushållsavfall från flerbostadshusområden. Projektet har potential att öka den högvärdiga återvinningen av materialresurser från hushållsavfall och därför bidra till hållbar cirkuläritet av materialresurser i samhället.
Ärendesammanfattning (eng):
The purpose of the project is to cnduct a pre study, which should give a foundation för a system analysis which should compare garbage pre separation and mechanical separation at aparment block areas. The Project proposal has potential to increase the high-graded recycling of material resources from household waste and therefore contribute to a more sustainable use of Resources in the society.
Dokument: