Projektinformation

Projekttitel:
Kommunplast i en cirkulär ekonomi
Projekttitel (eng):
Plastic bulky waste in a circular economy
Project manager:
Anna Fråne
Organisation:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektnummer:
P42490-1
Projektstart:
2016-08-31
Projektslut:
2017-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016240 000 kr
Total:240 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Forsberg
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av kommunplast (t.ex. hinkar och trädgårdsmöbler som kommuner samlar in på egna initiativ). Detta görs genom en kartläggning av insamlings- och återvinningskedjan för kommunplast. Genom den kunskapen ska områden med förbättringspotential identifieras och lösningar ska utformas utifrån avvägningar mellan hög materialåtervinning, miljönytta och kostnadseffektivitet.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of the pre-project is to identify suggestions for improvement for increased recycling of plastic bulky waste (e.g. buckets and garden furniture that is collected on municipalities’ own initiative). This is done through analysing the chain of the collection and recycling of plastic bulky waste in municipalities in order to identify and develop areas for improvement based on trade-offs between high recycling, environmental benefit and cost effectiveness.
Dokument: