Projektinformation

Projekttitel:
Potentialen att nyttiggöra metalliskt aluminium ur flygaska från avfallseldade FB-pannor
Projekttitel (eng):
Potential utilization of metallic aluminum from fly ash from waste-fired FB-boilers
Project manager:
Frida Jones Claesson
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
42500-1
Projektstart:
2016-09-09
Projektslut:
2017-02-28
Budget:
ÅrBeviljat
2016246 325 kr
Total:246 325 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Forsberg
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka den ekonomiska och miljömässiga potentialen av att nyttja aluminium från flygaska, antingen för materialåtervinning eller för produktion av vätgas. Idén att återvinna aluminium från flygaska har potential att bidra till ökad resursanvändning och minskad energianvändning. Utvinning av aluminium och andra värdefulla metaller ur flygaska reducerar dessutom mängden flygaska som går till deponi
Ärendesammanfattning (eng):
The purpose of the project is to investigate the economic and environmental potential of utilizing aluminium in fly ash as a resource, either for material recyling or for hydrogen gas production. Recycling of aluminium from fly ash has potential to increase the use of resources and decrease the energy consumption. Extraction of aluminium and other valuble metals from fly ash will also reduce the amount fly ash that will be deposited on landfills.
Dokument: