Projektinformation

Projekttitel:
Separatförbränning av utvalda avfallsfraktioner för ökat resursutnyttjande av aska
Projekttitel (eng):
Separate combustion of selected waste streams to increase resource recovery from ashes
Project manager:
Lars Inge Johansson
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
42515-1
Projektstart:
2016-09-09
Projektslut:
2017-02-25
Budget:
ÅrBeviljat
2016274 625 kr
Total:274 625 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Forsberg
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera intressanta avfallsfraktioner för separatförbränning samt att studera möjligheterna att separat förbränna dessa för att anrika specifika metaller ur den icke-brännbara fraktionen (askan). Projektet har potential att skapa effektivare resursutnyttjande då värdefulla metaller kan utvinnas ur askan samt leda till minskade kostnader för avfallshantering.
Ärendesammanfattning (eng):
The Project is a pre study that aims to identfy potential waste fractions for separate combustion and to investigate the possibility of extracting specific metals from the ash of the separatly combusted waste fraction. The Project has potential to create a more effective use of resource and to reduce the cost of waste treatment.
Dokument: