Projektinformation

Projekttitel:
Träff för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare 2017
Projekttitel (eng):
-
Project manager:
Beatrice Eriksson
Organisation:
Länsstyrelsen Halland
Projektnummer:
42670-1
Projektstart:
2016-10-01
Projektslut:
2017-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016108 000 kr
Total:108 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Träff för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare för möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen inom vindkraft, både i prövnings- och tillsynsfasen och för en mer enhetlig hantering av ärenden gällande vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
-