Projektinformation

Projekttitel:
FIWARE för Smarta nät-plattform
Projekttitel (eng):
FIWARE for Smart Energy Platform
Project manager:
Sven Robert Westin
Organisation:
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Projektnummer:
42804-1
Projektstart:
2017-03-01
Projektslut:
2021-05-30
Budget:
ÅrBeviljat
20172 544 808 kr
20183 094 880 kr
20193 137 800 kr
2020816 640 kr
Total:9 594 128 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
ERA-Net Smart Grids Plus
Energimyndighetens andel:
76 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att vidareutveckla en standardiserad mjukvaruplattform som kan stödja interoperabilitet för att tillgängliggöra tekniker och tjänster för smarta nät. En molnbaserad, serviceinriktad och öppen plattform (Smart Energy Platform, SMEP) ska vidareutvecklas med mål att stödja nya affärsmodeller för olika smarta energiapplikationer.
Ärendesammanfattning (eng):
There is urgent need to unlock Smart Grid Technologies and Services by means of a standardized software platform that can support interoperability. To achieve this goal, FISMEP leverages activities performed at European and local level in the last few years. Main pillar is the result of the EU Project FINESCE funded within FI-PPP phase 2. As result of that project first steps have been performed towards a cloud-based, service-oriented, open-source middleware platform, the Smart Energy Platform, capable of supporting business models of different Smart Energy actors. While this platform has been demonstrated in 7 field tests within FINESCE, main goal of FISMEP is to expand the experience in breath and locations adding experiences from other countries such as Romania, Sweden and Germany. The goal is to enrich the set of use cases in the platform and to exploit different media, including the Knowledge Community, to raise awareness, adoption and support in Europe