Projektinformation

Projekttitel:
Från mikro till Mega-GRID: Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät
Projekttitel (eng):
From micro to Mega-GRID: Interactions of micro-grids in active distribution networks
Project manager:
Anh Tuan Le
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
42808-1
Projektstart:
2017-02-01
Projektslut:
2020-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20172 053 000 kr
20182 353 000 kr
20192 099 000 kr
2020640 000 kr
2021276 599 kr
Total:7 421 599 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
ERA-Net Smart Grids Plus
Energimyndighetens andel:
71 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att påskynda introduktionen av mikronät genom tre olika lösningar, vilka kommer att valideras i en rad testmiljöer. Utöver detta kommer tre demonstrationsanläggningar utvecklas i Sverige och Frankrike. Målet med detta är att skapa ny marknadsmöjligheter för olika intressenter och att därmed accelerera utvecklingen och integrationen av mikronät.
Ärendesammanfattning (eng):
Adoption of bottom-up technologies such as micro-grids in a mega scale in distribution grids is facing challenges from coexistence of top-down grid control systems and market models. This project aims to accelerate deployment of micro-grids by: (i) enhancing the distribution grid planning process to take into account technical and market impacts of micro-grid integration; (ii) developing control functions for effective coordination with distribution grids; (iii) developing a tool-box to exploit potential flexibility of micro-grids. The developed solutions will be validated in a range of test environments, e.g. cross-platform software and power hardware-in-the-loop experiments. Especially, three dedicated demonstrations in Sweden and France will be used to facilitate validation and replicability analyses based on real environments. This project demonstrates market opportunities for involved stakeholders, thus helps accelerate the adoption process of developed micro-grid technologies.