Projektinformation

Projekttitel:
Visualisering av energianvändning i lokaler
Projekttitel (eng):
Visualizing energy use in non-residential buildings
Project manager:
Helena Lantz Nakos
Organisation:
Akademiska Hus Aktiebolag
Projektnummer:
43093-1
Projektstart:
2017-03-06
Projektslut:
2018-07-20
Budget:
ÅrBeviljat
2017402 500 kr
2018402 500 kr
Total:805 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Tomas Berggren
Ärendesammanfattning:
Många lokalfastighetsägare har uttryckt stort behov av att skapa incitament för sina hyresgäster för att de ska minska sin del av byggnadens energianvändning. Genom att visualisera energianvändningen för hyresgästen ökar deras kunskap och förståelse för sin energianvändning. Målet är att det ska leda till smartare, effektivare användning av energi med minskad energianvändning och kostnad som följd. Syftet med projektet är att ge kunskap, stöd och praktisk demonstration till lokalfastighetsägare när de kommunicerar energi med sina hyresgäster. I projektet tas en prototyp fram som sedan utvärderas i en av Akademiska Hus byggnader.
Ärendesammanfattning (eng):
Many owners of non-residential buildings have expressed a need for better ways to engage their tenants and to create incentives for them to reduce their share of the building's energy use. By visualizing the energy use to the tenants, their understanding of their share of the building energy use will increase. The aim is that the understanding will lead to smarter, more efficient use of energy with reduced energy consumption. This project aims to develop a tool for such a visualization. The main goal of this project is to provide knowledge, support and practical demonstration to the local property owner in how they should think when they communicate energy with their tenants. In the project a tool for visualization of building energy will be implemented and evaluated in a building. The work can be divided into: concept development, prototype, data gathering, implementation, evaluation and final report. A behavioral science perspective will be included in the process.
Dokument: