Projektinformation

Projekttitel:
Bioplastogen: innovativ produktion av biologiskt vätgas med plaster från svartlut
Projekttitel (eng):
Bioplastogen: innovative production of biohydrogen with bioplastics from black liquor
Project manager:
Karin Willquist
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
43975-1
Projektstart:
2017-03-13
Projektslut:
2017-10-20
Budget:
ÅrBeviljat
2017500 000 kr
Total:500 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Biodrivmedelsprogram - Biokemiska metoder
Energimyndighetens andel:
79 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att validera möjligheten att producera biovätgas och biopolymerer från svartlut. Det innovativa är att använda bakterier för att omvandla sockerarter som finns kvar i svartluten efter ligninextraktion. Projektet har industriell relevans och har potential att öka den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten av den totala biodrivmedelskapaciten från massaindustrin.
Ärendesammanfattning (eng):
This hypothesis testing project aims to validate a novel multipurpose biorefinery concept, producing four products from a kraft pulp mill: 1) paper/textile 2) lignofuels 3) biohydrogen and 4) biopolymers. While the two first product lines are well characterized in commercial scale (LignoBoost), the current concept aims to evaluate 3-4 by benchmarking the ability in practice of a bacterium (Caldicellulosiruptor) to transform sugars present in the LignoBoost effluent, from a low-value waste stream to high-value products. Thus the innovative concept is to integrate an environmental protection activity with a bioprocess unit steps to yield the added value products hydrogen gas and biopolymers. The industrial interest is largely to further valorise these side streams and, in so doing, increase the economic and environmental sustainability of overall biofuel production capability from the pulp industry.
Dokument: