Projektinformation

Projekttitel:
Från forskning till praktik: en utvärdering av två europeiska standarder för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Projekttitel (eng):
From research to practice: an evaluation of two European standards for energy efficiency in historic buildings
Project manager:
Gustaf Leijonhufvud
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
43982-1
Projektstart:
2017-03-10
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017570 492 kr
2018621 703 kr
Total:1 192 195 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
Program för energieffektivisering i Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - Spara och bevara - etapp 3
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Marie Rosenqvist
Ärendesammanfattning:
Målet för detta projekt är att skapa en bättre förståelse för hur resultat från forskningsprogrammet Spara och bevara kan komma till praktisk nytta. Riktlinjer av olika slag är av central betydelse för att nå ut med nya forskningsresultat inom detta område men det finns brist på kunskap om hur dessa bör utformas. Projektet avser att utvärdera två nya europeiska standarder inom området energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Fallstudier kommer att göras i samband med större förändringar i byggnader. Projektet innehåller även en internationell jämförelse.
Ärendesammanfattning (eng):
The objective of this project is to understand the conditions for knowledge transfer for the management of energy efficiency improvements in historic buildings. Guidelines and standards are considered to be important policy instruments in this field but their use and actual impact on practice are not well known. Through the study of how existing guidelines become implemented and used in practice, this project aims to provide a better understanding of the fundamental processes that govern knowledge transfer between research and practice. A comparison between different European countries will be made in collaboration with the International Energy Agency. The expected outcome of this project can be used by researchers, policymakers and stakeholders to improve the design, development and implementation of future guidelines and standards.
Dokument: