Projektinformation

Projekttitel:
Svenskt Förgasningscentrum Etapp 3
Projekttitel (eng):
Swedish Centre for Biomass Gasification Phase 3
Project manager:
Joakim Lundgren
Organisation:
Luleå tekniska universitet
Projektnummer:
34721-3
Projektstart:
2017-04-20
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
201713 000 000 kr
201819 500 000 kr
201919 500 000 kr
202019 500 000 kr
20216 500 000 kr
Total:78 000 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Svenskt Förgasningscentrum 2017-2020
Energimyndighetens andel:
33 %
Energimyndighetens handläggare:
Vera Nemanova
Ärendesammanfattning:
SFC arbetar för att effektivisera och vidareutveckla befintliga och framtida förgasningstekniker för att ta fram de mest resurs- och kostnadseffektiva processerna för att ersätta fossila energibärare. För att förgasningsbaserade processer skall bli konkurrenskraftiga och för att utvecklingstakten skall accelereras krävs, förutom långsiktiga ekonomiska förutsättningar, riktade satsningar för att samla och utveckla teknik och kompetens, samt för att bygga upp den personella bas som en storskalig teknikintroduktion kräver.
Ärendesammanfattning (eng):
Swedish Centre for Biomass Gasification (SFC) is a national platform for research, development and post graduate education in the field of gasification of renewable resources. SFC consists of three independent research nodes that focus the research on one specific technology, where industrial interests exist. One of SFCs main goal is to further develop and improve the efficiencies of gasification processes, gas cleaning and conditioning. In this third phase of SFC, research will essentially continue according to the long-term strategy that was developed at the start of the center in 2011. There are a large number of common and general research issues between the three nodes, in which the nodes will interact and share experiences around. To generate new knowledge, improve technology processes and increase the industrial knowledge, the nodes within SFC will carry out comprehensive, resource efficient research, development and education in the field of gasification of renewable resources