Projektinformation

Projekttitel:
Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning
Projekttitel (eng):
Utilisation of byproducts from foundries as bed material in fluidised bed waste incineration
Project manager:
Kent Davidsson
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
44200-1
Projektstart:
2017-06-19
Projektslut:
2019-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017920 000 kr
20182 079 800 kr
Total:2 999 800 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
47 %
Energimyndighetens handläggare:
Coralie Chasset
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka om biprodukter från gjuterier kan användas som bäddmaterial i fluidiserade bäddar i avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom biprodukterna innehåller järn är det möjligt att de har syrebärande egenskaper. Bäddmaterial med syrebärande egenskaper har i tidigare studier visat sig positiv påverkan förbränningen, genom minskade emissioner av kolmonoxid och kväveoxider. Projektet har potential att leda till minskade materialströmmar som läggs på deponi samt minskat uttag av jungfrulig råvara.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is an innovation project which aims to investigate if bi-products from foundries kan be used as bed material in fluidized beds in waste incineration plants. Since the bi-products contain iron it is possible that they can act as oxygen carriers. Bed material with oxygen carrier characteristics has in previous studies proven to have a positive effect on the combustion in terms of reduced emissions of carbon monoxide and nitrogen oxides. The project has potential to decrease deposition of material and the use of virgin raw material.