Projektinformation

Projekttitel:
Ämnesöverskridande samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad
Projekttitel (eng):
Interdisciplinary cooperation project for new biomaterials from forest industry waste products with biotechnological systems in cascade
Project manager:
Maria Sandberg
Organisation:
Karlstads universitet
Projektnummer:
44205-1
Projektstart:
2017-06-19
Projektslut:
2017-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017369 500 kr
Total:369 500 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
74 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Forsberg
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka ett koncept för kaskadkoppling av biotekniska processer, för att på längre sikt producera biovätgas, biopolymerer och biogas från skogsindustriella produkter. Projektet ska ta fram ett möjligt scenario där biotekniska processer är kopplade i synergi till en skogsindustriell verksamhet. Om konceptet blir verklighet kan det bidra till minskad användning av fossila bränslen, plast med fossilt ursprung och fossil vätgas.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is a preliminary project aiming at investigate a concept for cascading biotechnological processes, in order to achieve sustainable production of biofuels, biopolymers and biogas from forest industry products. The project will develop knowledge and propose a possible scenario where biotechnological processes are linked in synergy to a forest industry. If the concept becomes reality, it can contribute to phase out fossil fuels, plastics from fossil resources and fossil hydrogen.
Dokument: