Projektinformation

Projekttitel:
Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer
Projekttitel (eng):
Creative reuse and redesign in official office spaces
Project manager:
Nina Wolf
Organisation:
Göteborgs Kommun
Projektnummer:
44308-1
Projektstart:
2017-11-01
Projektslut:
2018-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017331 362 kr
Total:331 362 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Coralie Chasset
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims at developing new knowledge of large-scale reuse of office interior design in the public sector, in order to develop a business model within reuse and re-design in the public sector in the longer term. The project deals with legal aspects, behavioral issues and chemical issues for reuse and re-design, and aims to investigate the prerequisites for a business model in reuse and re-design within the public sector.