Projektinformation

Projekttitel:
Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar
Projekttitel (eng):
Advanced visualization of voltage stability limit and system protection based on real-time measurement
Project manager:
Anh Tuan Le
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44358-1
Projektstart:
2017-06-01
Projektslut:
2021-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017687 370 kr
2018334 410 kr
2019599 280 kr
2020704 740 kr
Total:2 325 800 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Målet projektet är att tillverka en prototyp av ett integrerat visualiserings- och systemskyddsverkyg för spänningsstabilitet i transmissionsnät. Prototypen ska kunna tillåta transmissionsnätsoperatören att minska transmissionssystemets tillförlitlighetsmarginaler (eng. TRM) med upp till 25 % med bibehållen tillförlitlighet. Avancerade metoder kommer att utvecklas för realtidsbedömning och visualisering av spänningsstabilitetsgränserna samt för att bestämma optimala kontrollåtgärder för att motverka spänningskollapser. De utvecklade metoderna kommer att valideras i laboratoriemiljö.
Ärendesammanfattning (eng):
The goal of this project is to develop a prototype of an integrated visualization and system-protection tool for voltage stability of the transmission system which would enable the transmission system operator to securely reduce the transmission system reliability margin by up to 25%. Advanced methods for fast real-time assessment and visualization of voltage stability limits, and for determining optimal control actions of system protection schemes against voltage collapses will be developed. Supported by SvK and RISE, the methods will be implemented and validated, both in the lab-scale and using real system measurement. After completion of the project, SvK will, as a first step in the exploitation plan, implement the developed methods for testing and will eventually develop them into a new tool for early warning of voltage instability and system protection in the future for the control center. The new tool will be essential to ensure a secure operation of a future power system.