Projektinformation

Projekttitel:
Power Väst Q3 2017 - Q2 2018
Projekttitel (eng):
Power Väst Q3 2017 - Q2 2018
Project manager:
Gustaf Zettergren
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
31583-8
Projektstart:
2017-07-01
Projektslut:
2018-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017400 000 kr
201820 628 kr
Total:420 628 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
31 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen kommer Power Väst att fortsätta jobba med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen. Arbetet sker med ett trippel helixperspektiv, en bred finansiering och ett nära samarbete med Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som Chalmers är värd för och viktiga näringslivsaktörer i regionen, samt länsstyrelsen.
Ärendesammanfattning (eng):
Power Väst is a network for wind power in West Sweden, which was founded in 2008. We are working towards two goals; more wind power and increased employment. The goal is 5 TWh in Västra Götaland 2020. To reach the goals will Power Väst in the period of 2017 Q3 – 2018 Q2 continue to support municipalities and strengthen business development. We have a triple helix perspective and broad funding. We work closely with Swedish Wind Power Technology Centre that Chalmers hosts and key business players in the region and county government.