Projektinformation

Projekttitel:
Förlust- och EMI-reduktion i elektrifierat fordon via användande av multinivåomriktare
Projekttitel (eng):
Loss and EMI reduction in electrified vehicle through the usage of a multilevel converter
Project manager:
Torbjörn Thiringer
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44807-1
Projektstart:
2017-07-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 034 000 kr
2018647 000 kr
2019730 000 kr
20201 942 000 kr
20211 354 800 kr
Total:5 707 800 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Energieffektiva fordon
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Hans-Olof Dahlberg
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att bidra till energieffektivare elfordon genom att undersöka potentialen för flernivåomriktare som framdriftsomriktare. Genom flernivåomriktare erhålls lägre och mindre frekventa spänningshopp vilket ger högre verkningsgrad och mindre störningar i form av EMI (elektromagnetisk interferens) än för de vanligtvis använda tvånivåomriktarna. Resultatet som förväntas är en reduktion av omriktarförlusterna till en fjärdedel, vilket får positiva effekter i form av förenklad kylning, kostnadsreduktion och förlängd körsträcka.
Ärendesammanfattning (eng):
In this project, multi level converters in the task as electrified vehicle propulsion converters, are to be investigated. The advantage of using a multilevel converter is that the voltage jumps and also the speed at which the voltage transitions take place as well as the frequency(occurrence) of the transitions is lowered. This gives EMI-benefits as well as energy efficiency benefits. The drawback is an increased control complexity, and thus it is very important to quantify the benefits in terms of EMI and efficiency. The converters to be investigated are the NPC converter as well as the MMC converter. Finally a hybrid converter with a two-level part as well as an MMC-part is to be investigated, in order to handle situations with very low vehicle speeds and high force, i.e curb climbing. Also, the effect of using various sizes of cells as well as using supercapacitors and electrolytic capacitors in parallel in order to reduce EMI and increase efficiency, are to be investigated.