Projektinformation

Projekttitel:
Hållbara polymera membranbränsleceller för fordon – Livslängdsstudier på komponenter, celler och stackar
Projekttitel (eng):
Durable polymer membrane fuel cells for vehicles - Lifetime studies on components, cells and stacks
Project manager:
Rakel Wreland Lindström
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
P37806-3
Projektstart:
2017-10-01
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 110 000 kr
20183 215 000 kr
20194 134 000 kr
20203 191 000 kr
Total:11 650 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
74 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Kasche
Ärendesammanfattning:
I projektet kommer livslängd av polymera membranbränsleceller studeras. I projektet kommer komponenternas stabilitet studeras under drift i en bränslecell, samt hur de olika komponenterna samverkar och hur olika driftsparametrar påverkar. På längre sikt förväntas framstegen inom området leda till billigare och robustare bränslecellssystem för framdrift av fordon.
Ärendesammanfattning (eng):
In the project durability of polymer membrane fuel cells will be studied. In a previous FFI project, various materials that have potential to reduce the cost of polymer membrane fuel cells, as well as system issues regarding integration of fuel cells in vehicles have been studied. In this project we continue to study the stability of components during operation in a fuel cell, as well as how the different components interact and how different operating parameters affect. In the long run, progress in the area is expected to lead to cheaper and more robust fuel cell systems for vehicle propulsion. Competence development takes place through the education of doctor students and through national collaboration between research groups at KTH, Lund University and Chalmers, as well as the automotive industry (Volvo Cars, Scania), fuel cell component and stack manufacturers (Sandvik, Cellimpact, PowerCell, myFC ), service companies (Intertek) and associations (Hydrogen Sweden).