Projektinformation

Projekttitel:
Detektera och motverka lagerström för längre livslängd av huvudaxellager
Projekttitel (eng):
Detecting and eliminating bearing currents for longer lifespan of mainshaft bearings
Project manager:
Ola Carlson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44949-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 185 000 kr
20190 kr
20202 604 000 kr
20212 444 000 kr
20221 291 000 kr
Total:7 524 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
VindEl - programmet
Energimyndighetens andel:
88 %
Energimyndighetens handläggare:
Elektra Kleusberg
Ärendesammanfattning:
Huvudsyftet med projektet är att förlänga livslängden på vindkraftverk genom att detektera och förstå uppkomsten av lagerströmmar i vindkraftverk och därmed ge möjligheten till att motverka desamma. Vid slutet av projektet ska det redovisas metoder för att motverka lagerströmmar och eventuellt fjärrövervakning av att inte lagerströmmar uppstår. Projektets resultat har potential att leda till att livslängden för lagret och i många fall också livslängden för hela vindkraftverket kan förlängas. Arbetet kommer att koncentreras på kraftverkets huvudlager. Projektet utförs i samverkan med tre vindkrafts-operatörer och en lagertillverkare i Sverige.
Ärendesammanfattning (eng):
The main purpose of the project is to extend the lifespan of wind turbines by detecting and eliminate the impact of the bearing currents. The aim of the project is to understand the appearance of bearing currents in wind turbines and thus the approaches to eliminate them. This means that the life span of the bearings and in many cases also the life of the entire wind power plant can be extended. The work will be concentrated on the power plant's bearings on the main shaft. The project is carried out in cooperation with 3 wind power owners/operators and 1 bearing manufacturer in Sweden. The project begins with a basic study of how bearing currents can occur and its modeling as well as laboratory tests. In addition, measurements are made on-site wind turbines with suspected bearing current problems. The impact of dynamic mechanical stress on bearing currents will be investigated. Finally, methods to eliminate the bearing currents will be reported and presented publicly.