Projektinformation

Projekttitel:
Inverkan av gläntor i skog: CFD_beräkningar och LIDAR-mätningar
Projekttitel (eng):
The influence of clearings in forests: CFD simulations and LIDAR measurements
Project manager:
Lars Davidsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44952-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2021-11-30
Budget:
ÅrBeviljat
20181 037 000 kr
2019952 000 kr
20201 000 000 kr
Total:2 989 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
VindEl - programmet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Marit Marsh Strömberg
Ärendesammanfattning:
Frågeställningen i detta projekt är hur gläntor i skogen påverkar krafter (dvs. utmattning och underhåll) och energiproduktion för vindkraftverk. Avancerade CFD-simuleringar (CFD=Computational Fluid Dynamics) kopplade till last- och produktionsberäkningar kommer att göras och dessa kommer att valideras mot LIDAR-mätningar. Mätningarna kommer göras före och efter en avverkning av skogen framför ett vindkraftverk (i den dominerande vindriktningen) för att undersöka effekten av avverkningen. Parameterstudier (beräkningar) kommer att utföras för att undersöka effekten av gläntors utformning, t.ex. längd och bredd.
Ärendesammanfattning (eng):
This project will investigate how forest clearings impact the load and energy production on a windpower station. Advanceded CFD simulations ((CFD=Computational Fluid Dynamics) coupled to load and production simulations will be performed, and the simulations will be validated against LIDAR measurements. The measurement campaigns will be performed before and after tree felling next to a windpower station (in the predominant wind direction). Simulations will be carried out to provide general recommendations on how and where to clear forest around a wind farm, and how key-hole cuts should be designed to minimize the maintenance costs and fatigue loads on turbines.