Projektinformation

Projekttitel:
iTEM - Integrerad Transmission och Elektrisk motor
Projekttitel (eng):
iTEM - Integrated Transmission and Electric Motor
Project manager:
Dan Hagstedt
Organisation:
China-Euro Vehicle Technology AB
Projektnummer:
45622-1
Projektstart:
2018-02-09
Projektslut:
2020-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
20184 721 500 kr
20193 784 000 kr
20203 950 500 kr
Total:12 456 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
35 %
Energimyndighetens handläggare:
Hans-Olof Dahlberg
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att bidra till utveckling av en laddhybridbil med prestanda liknande dem hos en ren elbil. Projektets mål är att utveckla en transmission med integrerad elektrisk drivlina tillsammans med ett fullt integrerat styrsystem. Den nya drivlinan ska sänka kostnaden för ett elektrifierat fordon och samtidigt nå hög verkningsgrad. Detta ska åstadkommas genom en långtgående integrering av högeffektiva komponenter i kombination med en effektiv mekanisk konstruktion. Ett delmål är att sänka komponentkostnaden med 30 % jämfört med dagens elektrifierade växellåda vilket förväntas bidra till att göra elfordon mer attraktiva och därmed bidra till en snabbare övergång till fossilfria fordon.
Ärendesammanfattning (eng):
This project is an important stepping stone in the ambition to replace fossil fuels by offering true electric vehicle performance in an affordable PHEV. This project is also very important in establishing a strong foothold for Swedish electromobility research and thus securing future strong support from Geely to Swedish automotive development. In this project CEVT and Chalmers develop a transmission with an integrated electric drive with strongly integrated controls. The focus of this project is to solve two of the main issues for powertrain development, namely cost of electrification and efficiency of the complete powertrain. By a high level of integration, coupled to high power density, and an efficient mechanical design allowing an optimal use of the powertrain, we can accomplish this target. The estimated component cost for this solution is a reduction of 30% compared to current solution. The target for power density is 30 kW/litre installed volume for the electric machine.