Projektinformation

Projekttitel:
Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse
Projekttitel (eng):
Why is not climate science taken for real? Studies of climate change denialism
Project manager:
Martin Hultman
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
46178-1
Projektstart:
2018-07-01
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018529 000 kr
20192 536 000 kr
20201 427 000 kr
20210 kr
2022428 981 kr
2023951 019 kr
Total:5 872 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)”
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Josefin Thoresson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att undersöka de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse med fokus på utvinningsindustrin, konservativa tankesmedjor, och politiska strömningar och väljare som främst förnekar klimatförändringar. Utifrån sociokulturella, ekonomiska och psykologiska aspekter ska studien öka förståelsen för klimatförnekelse. Energimyndigheten bedömer att projektet är intressant, välplanerat och att det har goda internationella nätverk samt att det ligger väl i linje med utlysningen samt bidrar till programmets mål.
Ärendesammanfattning (eng):
Despite the consensus within climate science that global warming is occurring, that human actions are a prime contributor, added to the global political visibility of the issue, little progress has been made in developing effective policies to reduce carbon emissions. In this research project we scrutinize how do climate change denialism play part of this. This research program bring together leading researchers who have analyzed climate denialism for a long time to share experiences from different continents and cultures, and to formulate an effective, comparative research agenda on this issue with focus on extractive industries, conservative think tanks and right-wing populism. The program is an offspring from the world’s first conference specifically about climate change denialism held in Norrköping 2016. With the nodal point in Sweden, this program will make a timely and international contribution to burning questions of denial of climate science in our warming world.