Projektinformation

Projekttitel:
Modulär induktiv energiöverföring (IPT) för högeffekt fordonsladdning
Projekttitel (eng):
Modular inductive power transfer (IPT) for high power vehicle charging
Project manager:
Yujing Liu
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
46356-1
Projektstart:
2018-11-01
Projektslut:
2022-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2018122 000 kr
20191 438 000 kr
20201 710 000 kr
20211 320 000 kr
Total:4 590 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Energieffektiva fordon
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Magnus Henke
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att minska problemet med lång laddningstid och mänsklig eller mekanisk inblandning vid laddning av fordonsbatterier. Målet är att utveckla en modulär induktiv energiöverföringsteknik (Inductive Power Transfer, IPT) med hög effekt, hög effekttäthet och stort luftgap. Snabb och bekväm laddning kan bidra till en tidigare övergång till elektrifierade fordon och därmed att målet om en fossiloberoende fordonsflotta snabbare uppnås.
Ärendesammanfattning (eng):
Vehicle electrification is considered as one of the most promising approaches to reduce the use of fossil energy sources. But battery charging is still one of the bottlenecks for electrification because of long charging time and human/mechanical involvement. The project aims to develop a modular inductive power transfer (IPT) technology with high-efficient (96% DC-battery) and high power density (3,3 kW/kg). The technology can be scaled for different power range (50-300 kW), which covers passenger cars for fast charging and electric buses or distributing trucks for terminal and temporary charging. The proposed solutions to reach this ambitious goal include (1) modular design for scalability; (2) fast-switching SiC semiconductors; (3) optimal electromagnetic design; and (4) multi-IPT control. The concept will be verified by FEM and circuit simulation and full power measurements.