Projektinformation

Projekttitel:
Workshopkoncept för förankring av vindkraftsutbyggnad
Projekttitel (eng):
Workshop concept for local consultation processes in wind power development
Project manager:
Sanna Mels
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
46474-1
Projektstart:
2018-11-01
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
201888 474 kr
2019911 455 kr
Total:999 929 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Uppsala universitet ansöker om utökad projektbudget på grund av utbyte av nyckelperson i projektet och för att genomföra en testpilot för projektörer i norra Sverige.
Ärendesammanfattning (eng):