Projektinformation

Projekttitel:
Repowering – potential och kunskapsspridning
Projekttitel (eng):
Repowering in wind energy - potential and dissemination of information
Project manager:
Jakob Economou
Organisation:
Kommunförbundet Skåne
Projektnummer:
44542-2
Projektstart:
2018-09-10
Projektslut:
2019-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2018114 010 kr
Total:114 010 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
36 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Linde
Ärendesammanfattning:
Detta projekt är en fortsättning på projektet "Repowering - hinder och möjligheter" där bland annat experter intervjuades om hur samhället kan främja repowering, en hindersanalys presenterades i en broschyr och en dialog med kommuner påbörjades via bland annat ett seminarium. Slutsatsen från förra projektet var att fler insatser behövs för att nå ut till kommunerna. Detta projekt syftar till att öka informationsspridningen framför allt till kommuner om repowering, dels genom en kommunturné, dels genom seminarium. Erfarenheter från Danmark tas även upp på ett seminarium. Målet är att nå så många kommuner som möjligt med informationen i Skåne, men även att sprida erfarenheter till andra delar av landet.
Ärendesammanfattning (eng):
The oldest wind power in Sweden was built in the best wind conditions. And these wind turbines now start their technical lifespan and it is beginning to start working for repowering in wind power. The project's goal is to conduct dialogue and inform the municipalities of Skåne about repowering, partly through a commute tour and partly through a seminar. We want to reach as many municipalities as possible with the information in Skåne. This project is a continuation of the project Repowering - obstacles and opportunities, and hopefully a GIS mapping of the oldest wind power in Skåne, which will be done early in the autumn of 2018. The result will subsequently be the basis for dialogue and seminar.
Dokument: