Projektinformation

Projekttitel:
Power Väst 2018 Q4 - 2019 Q4
Projekttitel (eng):
Power Väst 2018 Q4 - 2019 Q4
Project manager:
Tula Ekengren
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
46491-1
Projektstart:
2018-11-01
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018289 000 kr
2019198 000 kr
Total:487 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
39 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Linde
Ärendesammanfattning:
Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen kommer Power Väst att fortsätta jobba med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen. Arbetet sker med ett trippel helixperspektiv, en bred finansiering och ett nära samarbete med Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, som Chalmers är värd för, och viktiga näringslivsaktörer i regionen, samt länsstyrelsen.
Ärendesammanfattning (eng):
Power Väst is a network for wind power in West Sweden, which has been around since 2008. We are working towards two goals; more wind power and increased employment. The goal is 5 TWh in Västra Götaland 2020. To reach the goals will Power Väst in the period of 2018 Q3 – 2019 Q4 continue to support municipalities and strengthen business development. We have a triple helix perspective and broad funding. We work closely with Swedish Windpower Technology Centre that Chalmers hosts and key business players in the region and county government.