Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraftens bidrag till 100% förnybart Gotland
Projekttitel (eng):
The contribution from wind power to 100% RES Gotland
Project manager:
Josefin Knudsen
Organisation:
Vindelproducenternas Förening
Projektnummer:
46492-1
Projektstart:
2018-07-01
Projektslut:
2020-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018163 000 kr
2019430 000 kr
Total:593 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Detta syftar till att samla centrala aktörer för att arbeta för vindkraftens återupptagna utveckling på Gotland, med utgångspunkt i att vindkraften är basen i en möjlig omställning till 100 % förnybar energi på Gotland. Projektet ska sprida och fördjupa kunskaperna om var och hur vindkraften kan utvecklas på Gotland, med hänsyn till befintlig översiktsplan, ny kunskap från andra projekt samt de nya förutsättningar som kan uppstå genom Energimyndighetens förslag för Gotland som möjlig nationell pilot. Projektets styrgrupp ska borga för bästa möjliga samordning mellan näringsliv, universitet, region och länsstyrelsen, så att vindbruket utvecklas i samsyn och till nytta för både näringsliv och övrigt samhälle.
Ärendesammanfattning (eng):
2017 brought Gotland confusing decisions: The “no go” for a new sea cable; a total stop for further wind power plans for Gotland - followed by Gotland being pointed out as a pilot for a smart and renewable energy system! This project is urgent to gather actors who can em-power the wind power development on Gotland. Given that wind power is the main ener-gy resource in a possible transition to a RES on Gotland, a pilot project has to make more wind power possible. This project will gather and communicate knowledge about how and where wind power can be developed, with regards to the existing comprehensive plan, new knowledge from other projects and eventual new planning prerequisites according to the National Energy agency’s proposals for Gotland as a national pilot. The steering group will ensure the best possible coordination between business, university, regional and na-tional public administration, providing a wind power development gaining business as well as the society as a whole.