Projektinformation

Projekttitel:
Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet
Projekttitel (eng):
Gendered sustainability: Norm-critical explorations of energy practices for everyday transitions
Project manager:
Pernilla Hagbert
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
46995-1
Projektstart:
2018-11-01
Projektslut:
2022-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20181 398 000 kr
20192 254 000 kr
20202 602 250 kr
2021668 750 kr
Total:6 923 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Programmet för Design för energieffektiv vardag
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Helena Karresand
Ärendesammanfattning:
Utifrån etnografiska och normkritiska designperspektiv undersöks inneboende maktstrukturer i nuvarande relationer mellan praktiker, produkter och miljöer. Projektet utforskar energi-relaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll. Prototyper framställs för att visualisera rådande normer och föreslå nya narrativ som kan uppmuntra till mer hållbara praktiker. Projektet drar nytta av en referensgrupp med privata och civilsamhälleliga aktörer vilket skapar en möjlighet för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete.
Ärendesammanfattning (eng):
The project takes an eco-feminist understanding of climate, energy and equality issues as interlinked, going beyond binary gender norms in relation to energy use to critically explore alternative narratives of sustainable everyday life. It employs an integrated ethnographic and norm-critical design approach to explore power structures embedded in present relations between practices, products and environments. Co-operative housing societies are explored as potential contexts for challenging energy-related structures, practices and everyday decision-making within and between households. In addition to in-depth empirical studies, design prototypes are used to both visualize current norms and to imagine, materialize and suggest artefacts and new narratives that could encourage more sustainable practices. The project benefits from a reference group with private and civil society actors, providing an opportunity to integrate project outcomes in practice.