Projektinformation

Projekttitel:
Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses
Projekttitel (eng):
Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses
Project manager:
Xiaobo Qu
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47206-1
Projektstart:
2019-04-01
Projektslut:
2022-04-01
Budget:
ÅrBeviljat
2019975 000 kr
2020925 000 kr
2021310 000 kr
Total:2 210 000 kr
Programområde:
Program:
JPI Urban Europe -China
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Emina Pasic
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att tillhandahålla en systemnivålösning för övergångsprocessen från konventionellt bussystem med förbränningsmotorer till E-bussystem, med beaktande av servicekvalitet, cirkulär ekonomi och miljöfördelar.Projektet SMUrTS är ett gemensamt initiativ med sex partners i Norge, Sverige och Kina inom JPI Urban Europe och NSFC China bilaterala samarbetet. Svenska partners leder två arbetspaket: AP4 Efterfrågestyrda E-busstjänster och fast tidtabell för konventionella bussar och AP 5 Fallstudie och kostnad-/nyttoanalys av E-bussar ur ett livscykelperspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
Conventional buses are likely to be gradually replaced by electric buses (E-buses). However, this process is limited by some disadvantages of E-buses, such as range limitations, battery capacity loss and charging times of battery. It is thus more realistic to develop a sustainable urban transit system mixed with conventional and electric buses in a transitional period until the above-mentioned issues are overcome. The goal of this project is to provide a system-level solution for the transition process from conventional to E-bus system considering the service quality, circular economy and environmental benefit. This project SMUrTS is a joint initiative among six partners in Norway, Sweden and China under the scheme of JPI Urban Europe. Swedish partners will substantially contribute to two work packages (WP): WP 4 demand-responsive E-bus services and fixed time tabled services for conventional buses, and WP 5 case study and life-cycle cost-benefit analysis of E-buses.