Projektinformation

Projekttitel:
Prestandaberäkningsmetod för segelassisterade fartyg
Projekttitel (eng):
Accurate Performance Prediction for Sail-Assisted Ships
Project manager:
Christian Finnsgård
Organisation:
SSPA Sweden AB
Projektnummer:
47469-1
Projektstart:
2019-03-18
Projektslut:
2021-12-15
Budget:
ÅrBeviljat
20191 600 000 kr
20201 585 000 kr
2021315 000 kr
Total:3 500 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Sjöfartsprogrammet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Magnus Henke
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att förbättra möjligheten att förutsäga prestanda för vindassisterade fartyg via datorberäkningar. De metoder som används idag innehåller inte den precision eller funktioner som gör detta möjligt. Detta kan ge betydligt bättre förutsättningar för att förutsäga de ekonomiska vinsterna med design som inkluderar vindassisterande komponenter, vilket är viktigt för beställare av fartyg. Datorprogrammen/metoderna som skall förbättras är sådana som gör beräkningar på fluiddynamik/ekvationer, fartygsrörelser och inverkan av roder, propellrar och de vindassisterande komponenterna.
Ärendesammanfattning (eng):
The most central component in studies of sail-assisted ships is the performance prediction method. What is the speed, heel, leeway, etc for given environmental conditions? Empirically based generic methods work well for feasibility studies, but not for the optimization of a particular ship concept. In the present proposal an accurate specific performance prediction method is introduced, to be used for optimization of new or retro-fitted sail-assisted ship concepts. The approach is very different from that of the generic methods and is completely based on Computational Fluid Dynamics. Thus the flow equations (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) are solved simultaneously as the rigid body motion equations in six degrees of freedom. A movable rudder balances the yaw moment and incoming waves in all directions are considered. This is a fundamental approach of both academic and practical interest, and most likely the most advanced use of CFD in ship hydrodynamics presented so far.