Projektinformation

Projekttitel:
Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050
Projekttitel (eng):
Pathways towards 50% reduction of GHGs from shipping until 2050
Project manager:
Selma Brynolf
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
47479-1
Projektstart:
2019-03-11
Projektslut:
2021-05-30
Budget:
ÅrBeviljat
20191 074 500 kr
20201 229 500 kr
2021135 000 kr
Total:2 439 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Sjöfartsprogrammet
Energimyndighetens andel:
87 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att utvärdera tekniska lösningar och styrmedel som har stor potential att bidra till FN-organet för internationell sjöfart (IMO:s) mål att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfart med minst 50 % till 2050. Projektet avser att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag samt visa på vad svensk-anknuten sjöfart kan och behöver göra samt vilka styrmedel som krävs både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
The UN agency for international shipping IMO has agreed to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from shipping by at least 50% by 2050. There are yet no comprehensive studies showing how the target can be reached, but there are studies assessing the role of energy efficiency measures, alternative marine fuels as well as different policy instruments. The overall aim of this project is to assess the technical solutions and policy instruments with large potential to contribute to IMO’s GHG target and show possible pathways both in Sweden and internationally. Specifically, the project will (i) assess 4-5 technical solutions and 2-3 policy instruments with large potential to reduce GHGs, (ii) assess scenarios for cost-effective choices which also considers the carbon budget, (iii) contribute with a roadmap for how shipping can reach the IMO GHG target, developed in dialogue with shipping stakeholders and relevant authorities, and (iv) present and spread the result also internationally.
Dokument: