Projektinformation

Projekttitel:
Tillståndsdialogen: Breddad dialog och kunskapsgenerering under VIND 2019
Projekttitel (eng):
Inclusive dialogue and knowledge acquisition at VIND 2019
Project manager:
Ylva Tengblad
Organisation:
Svensk Vindenergi ek för
Projektnummer:
48320-1
Projektstart:
2019-03-25
Projektslut:
2019-12-15
Budget:
ÅrBeviljat
201970 501 kr
Total:70 501 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
47 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Linde
Ärendesammanfattning:
För att uppfylla nationella och globala klimatåtaganden måste den fortsatta utbyggnaden av förnybar el säkerställas. I Sverige handlar detta främst om vindkraften, och flera variabler är viktiga för att denna utbyggnad ska ske på ett hållbart sätt, tex. att placeringen görs i goda vindlägen och i god dialog med berörda parter. VIND 2019 är Nordens största mötesplats för de som arbetar med vindkraft vilket möjliggör en utmärkt arena för såväl aktuell kunskapsinhämtning som diskussion och samtal dessa frågor. Branschen är på plats men Svensk Vindenergi behöver Nätverket för Vindbruks hjälp att även inkludera andra målgrupper. Därför ansöker vi om medel för att återigen subventionera myndigheter och miljöorganisationers medverkan. Seminarium arrangeras på tema tillstånd och rundabordssamtal genomförs för att stärka förståelse och kunskapsutbyte inom olika underkategorier på ämnesområdet, som tex lokal förankring, resurseffektivitet eller artskydd.
Ärendesammanfattning (eng):
In order to meet national and global climate commitments, the continued expansion of renewable energy must be ensured. In Sweden, several variables are important to ensure a sustainable wind power expansion, such as locating parks where there are good wind conditions, and pursuing a close dialogue with concerned parties. VIND 2019 is the Nordic region's largest meeting place for those working in wind power, providing an excellent opportunity for knowledge acquisition and mutual learning. The industry will be there for sure, but the Swedish Wind Energy Association needs the assistance of Nätverket för Vindbruk to ensure also the presence of other important target groups. Therefore, we once again apply for funds to further subsidize the involvement of authorities and environmental organizations. A seminar will be held discussing certain aspects of the permit process and round table discussions are organized to raise awareness and strengthen understanding for opposing perspectives.