Projektinformation

Projekttitel:
Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett energisystemperspektiv
Projekttitel (eng):
Future fuel choices for low-carbon shipping, aviation and road transport
Project manager:
Julia Hansson
Organisation:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektnummer:
48357-1
Projektstart:
2019-08-26
Projektslut:
2021-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
201956 333 kr
2020468 833 kr
2021468 167 kr
Total:993 333 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Förnybara drivmedel och system, 2018-2021
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Projektet ska analysera vilka bränslen och framdrivningstekniker som är mest kostnadseffektiva för framför allt flyg och sjöfart i framtiden utifrån ett globalt energisystemperspektiv med hårda koldioxidminskningskrav samt vad som påverkar förutsättningarna för olika alternativ inom dessa sektorer. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att påskynda omställningen till förnybart i sektorer där fossilberoendet är stort.
Ärendesammanfattning (eng):
This project aims to study what fuels and propulsion technologies that are most cost-effective for first and foremost aviation and shipping in the future in a global energy system context given carbon reduction requirements and what factors that influences the prerequisites for different options in these sectors. The Swedish Energy Agency believes that the project has the potential to accelerate the transition to renewables in sectors with high fossil fuel dependence.